Strona główna

Witam na mojej stronie internetowej kierowanej do studentów.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki ustrojów politycznych i systemów wyborczych, a także wykorzystania nowoczesnych technologii. Na studiach doktoranckich pełniłem m. in. funkcję członka prezydium Sejmiku Doktorantów UAM, a następnie marszałka Sejmiku Doktorantów UAM i członka Komisji ds. Studiów Doktoranckich. Aktualnie jestem adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, a także pełnię funkcję Pełnomocnika JM Rektor UAM.

Głównym obszarem zainteresowań naukowych są systemy polityczne, ale także wykorzystanie nowoczesnych technologii – przede wszystkim badania nad nowymi mediami.

Równolegle wiedzę tę wykorzystuję zawodowo – w obszarze szeroko rozumianego marketingu online, specjalizując się w obszarze personal brandingu i obsłudze mediów społecznościowych.