Dyżur

W celu usprawnienia przebiegu dyżurów oraz większej wygody studentów (m.in. brak konieczności oczekiwania), umówienie się na konsultację wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji z użyciem poniższego formularza. Proszę o wybranie dogodnej daty i godziny spośród jeszcze niezarezerwowanych terminów.

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Rezerwuj termin

Dyżury, do odwołania, odbywają się w aplikacji Microsoft Teams.

Dyżur poniedziałkowy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZjZTFmMzAtMTdkMi00ZDE3LTgwZTQtZTYwNzg5Yzk2NTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22a58c4468-eef7-4561-945c-4837eac0f6e0%22%7d

Dyżur wtorkowy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M4MzFhMzEtNmUxYS00NDE1LWJjNzAtMTVjN2FlMzJmYmEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22a58c4468-eef7-4561-945c-4837eac0f6e0%22%7d